Home Page Image

 

 Důvěryhodná společnost

Kvalita úklidových služeb je garantována normovanými pracovními procesy.

V roce 2010 získala společnost MGV Servis certifikaci ISO 9001:2009. Tato mezinárodně uznávaná norma nás zavazuje ke striktnímu dodržování pravidel týkajících se všech podnikových elementů, které mají přímý či nepřímý vliv na úroveň a profesionalitu poskytovaných služeb.

Společnosti MGV Servis byla současně udělena certifikace BOZP v kategorii manipulace s chemickými látkami.

Zaměstnanci MGV Servis jsou proškoleni, dle vyhlášky MZČR č. 195/2005 Sb., na úklid spojený s desinfekcí ve zdravotnických zařízeních.

Pojištění odpovědnosti za způsobené škody

MGV Servis s.r.o. nese hmotnou i právní odpovědnost za činnosti svých zaměstnanců. Proti případným škodám, které by byly prokazatelně způsobeny našimi zaměstnanci, je MGV Servis s.r.o. pojištěna u České pojišťovny do výše 2 miliónů korun.

   
     
        info@mgvservis.cz
   
     
© 2010 MGV Servis s.r.o., Keteňská 1738/23, 193 00 Praha 9, tel.: +420 607 263 837